Personprofiler, test og analyser

Changemovers er certificeret i verdens bedste person- og testprofiler 

Big Five 

Den foretrukne og mest dybdegående profil Indholder: Fem-faktor analyse, Grit, stærke- svage sider, 
udvikling, Dark side. 

E-stimate

Big Five, 360 graders analyser, Interpersonal 

Strategi 

Strategi proces

Center for Ledelse

Leadership Equity Assesment

Strengthsfinder

Styrkebaseret ledelse Styrkebaseret team


Towers Willis Watson

Changemovers er certificeret i verdens bedste lederprofiler 
  • Leadership Impact  - din lederindflydelse
  • Leadership Risk  - Risici ved din ledelse
  • Sales Assessment