Strategi med Changemovers. Jeg har siden 2001 lavet strategi for SMV virksomheder. Fælles for dem er at de har fået:

  • Vækst
  • Øget salg
  • Flere ansatte
  • Styrket bundlinje
  • Tilpasset organisation

Alle virksomheder er forskellige. Vi skræddersyr det forløb, som passer til netop jer, således ambitionerne indfries. På alle strategiforløb måles og opstilles performancedrivers. På den måde kan vi sammen dokumentere effekten samt indsatsområderne, der kræver særlig opmærksomhed. Vi stiller skarpt på arbejdet med en helhedsorienteret strategiproces og implementering for optimal performance.

De virksomheder Changemovers arbejder med når deres mål (Vækst, salgsvækst, Gazelle etc)
I 2020 er 3 af de virksomheder jeg arbejder med nomineret til EY Entrepreneur of the Year i hver deres region. 

Strategiproces

  • 3 Strategidage (mulighed for at opdele i halve dage)
  • Online platform med alt strategi materiale. (adgang 1 år)
  • Implementerbar strategi og konkret handlingsplan

Afholdes hos jer. Kan afholdes hos Changemovers til en merudgift svarende til forplejning

Strategi proces:

Nutid: Arbejdsflow som udleder muligheder, trusler, styrker og svagheder samt identificerer de væsentligste aktuelle forandringsbehov

Fremtid: Udarbejdelse af vision, mission og værdier samt evt. verdensmål

Handling: Udarbejdelse af Must-Win Battles, aktivitetsplaner incl. tidsangivelser

René Husum er certificeret strategikonsulent af MakemyStrategy.
Samt E*MBA Strategy, E*MBA Business Psychology samt en lang række certificeringer.

Magi hos Food Diagnostics

Fordobling af omsætning, 3xGazelle på 3 år, Salgs rekorder /blog
 

Artikel fra Erhvervshus Midtjylland.

https://erhvervshusmidtjylland.dk/cases_frisenette

Frisenette ApS fik tilskud fra Erhvervshus Midtjylland til: Eksportvækst, strategi udvikling, organisationsudvikling og direktør sparring.

Resultat efter 4 mdr: 3 fuldtidsansatte, eksport til Sverige, Strategi plan 2021-2024

https://erhvervshusmidtjylland.dk/cases_frisenette


Flere og flere pipetter, filtre og andet laboratorieudstyr bliver sendt fra Frisenette på Mols til virksomheder og forskningsinstitutioner. Virksomheden, som blev startet i 1931 og har 14 medarbejdere, er i fremgang og har fået et nyt agentur i Danmark, Sverige og Nordatlanten.

Derfor var der brug for en ny strategi for salg- og marketing på de nye markeder. Vejledning fra Erhvervshus Midtjylland fik hurtigt afdækket potentialet, og virksomhedskonsulent Carsten Pedersen sørgede for medfinansiering af Changemovers som ekstern konsulent.

”Det var en fin syretest af vores planer. Medfinansieringen fra Erhvervshuset har betydet, at vi er gået hurtigere i gang. Og allerede kan se en effekt her to måneder inde i det fire måneder lange forløb,” siger direktør og ejer Henrik Fjeldgaard.

Muligheden for at købe ekstern rådgivning har skubbet processen fremad. Direktørens tid var allerede fuldt besat, så det var nødvendigt at få kræfter ind udefra for at kunne rykke hurtigt.

I oktober 2020 tog den eksterne rådgiver fat, og allerede efter et par måneder var den nye markedsførings-strategi for markederne i Nordatlanten på plads. Målet er, at eksporten vokser, og Frisenette bliver totalleverandør indenfor laboratorieudstyr.

Virksomheden har vurderet, hvilke kompetencer, der er brug for, for at kunne føre strategien ud i livet. Og der er skabt nye arbejdspladser til akademiske medarbejdere. 2-3 nye ansatte er på vej.

Webshoppen er også ved at blive pudset af, for Frisenette har fået rådgivning om E-handel. Antallet af varenumre på webshoppen indenfor laboratorudstyr og kemikalier stiger med 40.000 på grund af det nye forretningsområde.

Fremover målrettes webshoppen til den enkelte kunde, afhængig af om kunden er f.eks. forskningsleder eller kemiker, og sælgerne bliver klædt bedre på til at betjene de nye kunder.

Læs mere om Frisenette her

Frisenette er fra Syddjurs Kommune


”Det var en fin syretest af vores planer. Medfinansieringen fra Erhvervshuset har betydet, at vi er gået hurtigere i gang. Og allerede kan se en effekt her to måneder inde i det fire måneder lange forløb,” siger direktør og ejer Henrik Fjeldgaard.


 'Frisenette kan varmt anbefale René Husum til at komme til næste step"