Få salgs-topperformance

Kortlægger sælgernes styrker og udviklingsområder

 • Beskriver jeres optimale salgsprocesser og kunderejser
 • 18 salgskompetencer som professionelle sælgere mestrer
 • Skaber handlingsplan for sælgernes udvikling.

Identificer og få en dybdegående analyse af sælgernes:

 • Motivation: motivation/indstilling til salg
 • Mindset: Personens naturlige tilgang til salget
 • Kompetencer: Salgsniveau, viden, erfaring og færdigheder

Udvikling af erfarne sælgere

Top performance i salg.

 • Er dine sælgere ”over the hill”?
 • De har været på salgstræning med salgsteknikker og salgspsykologi, men det er lang tid siden.
 • Canvas er ikke eksisterende
 • Nuværende kunder udfordres og udvikles ikke
 • Salgsbudgetter nås ikke
 • Måske har de fået så mange administrative opgaver at det blevet sværere.
 • Måske har de teknologi skræk og undgår kundemøder på teams.
 • Stor forskel på top og bund performere
 • Måske bliver pipeline bare forlænget
 • Måske er det corona´ens skyld?

Ovenstående er et udpluk af de samtaler jeg har med salgschefer.
Måske også det også gælder hos jer?
Få Changemovers til at lave en konkret individuel salgskompetence profil. 
Få også en rapport over hele dit team. 

Undskyldningsindex: Indikator for ikke salgs-relaterede aktiviteter

Også kaldet overspringshandlinger

Undskyldningsindeks er også en stærk indikator om sælger har for mange akviteter som ikke fører til salg

(eks. administrative opgaver, som burde udføres af interne personer)


Salgsprofilen

Salgsprofilen: tager 20 minutter at udfylde, 199 spørgsmål som du skal tage stilling til online.
Du får din rapport når du mødes med René Husum.  

Sandler Training har vurderet flere hundrede tusind sælgere og deres salgscher, og på denne baggrund udarbejdet værktøjet FinxS Sales Assessment, sagt på dansk – en Salgstest eller en sælger test – til at kortlægge en sælgers styrker og udviklingsområder på 18 altafgørende kompetencer.

Ved at identificere styrker og udviklingsområder inden for de 18 salgskompetencer, giver FinxS Sales Assessment klare og konkrete oplysninger, der skaber forudsætningerne for succes for sælgerens udvikling, og giver anbefalinger til udvikling af disse. 

Vi arbejder også med Sælgerens Mindset – hvad sælgerens helt almindelig vej til gennemførelse af et salg er.

Salgsudvikling

Sælgerudvikling af erfarne sælgere
Foretrukken salgsstil og udviklingsområder
Salgsfaser analyseret
Undskyldningsindex
Anbefalinger til sælger og salgschef

Salgsproces

Kortlægger jeres optimale salgsprocesserog kunderejser
Før - under og efter salget

Salgsteam

Salgsteam oversigt Oversigt over sælgernes kompetencer
Oversigt over sælgernes salgsmindset


Sales Assessment rapport billeder

Sælger kompetencer

18 vigtigste salgskompetencer(billede viser sælgers salgskompetencer indenfor de 18 vigtigste salgskompetencer) 

Salgets faser

Oversigt over sælgers styrker i følgende faser: 
Leadsevaluering, før 1. kontakt, første møde, lukning, efter første salg, vedligeholdelse, mersalg(billede viser sælgers kompetencer indenfor mersalg)

Benchmark 

Salgsbenchmark bruges til oversigt over salgsteamet, rekruttering hvordan kandidater matcher ift. salgsteamets bedste perfomere

(De to røde benchmarks viser 2 forskellige sælgeres adfærd, den lige sorte streg viser kandidatens adfærd)

Få eksempel på salgsrapporter

Salg top performance

Changemovers har siden 2001 trænet sælgere og salgschefer i at indfri salgsmål. Salgstræning skræddersys den enkelte sælger.
Så personlighed, branche, resultatkrav samt viden kommer i balance.
Derefter laves effektiv salgstræning med konkret handlingsplan.

 • Salgsstil – måler foretrukken salgsstil
 • Salgskompetencer – måler performance, styrker og udfordringer
 • Salgets faser – hvor er sælgers styrker og svagheder
 • Salgsfokus – måler salgseffektivitet (ny salg, kundepleje, KAM fokus)
 • Nye tilgange til salg
 • Canvas og new bizz
 • Udviklingsrapport
 • Succeskriterier, motivation
 • Identificer salgslederpotentiale
 • Salgscoaching
 • Kan også bruges ved rekruttering, udvælgelse og fastholdelse
 • For maksimal effekt og implementering laver Changemovers både individuel og team salgstræning baseret på salgsrapporten


 • Interim salgschef

  Jeg har i perioder fungeret som Interim salgschef.
  Opgaver har været:
  - Styr på salget og kunderne
  - Implementering af salgsstruktur
  - Implementering af CRM
  - Implementering af nyt forretningsområde

  Som Interim salgschef er jeg hos jer 1-2 dage om ugen, hvor jeg udvikler og coacher sælgere, laver salgsstrategi og sparrer med den øvrige ledelse.


  Ring og hør om det kunne være en mulighed for jer.
  Pt. er der plads til 1 virksomhed i min kalender.