Logo
Kontakt
Logo
Kontakt

Performance management

Changemovers måler de vigtigste performancedrivere, når der arbejdes med performance i organisationer.

Det betyder, at vi identificerer og diagnosticerer hvilke performancedrivers, der er til stede og hvilke, der skal være til stede for at nå virksomhedens mål.

Derudover ser vi på hvilke blockers og forhindringer, der er i teamet, organisationen og omverden.

Vi prioriterer den ledelsesindsats, der skal til for, at det giver mest værdi og Return on Investment.

Det danske ord for performance management er PRÆSTATIONSLEDELSE, og det er metoden til at identificere, måle og udvikle henimod organisationens mål.

Performance Improvement proces

​Performance Improvement handler om at forbedre præstationer. Uanset om der er tale om at løfte den enkelte medarbejders performance. Indenfor eksempelvis salg eller ledelse. Eller om der er tale om teams/virksomheder der skal have en performance opgradering. Virksomheder har mange årsager til at implementere performance improvement.

Nogle af de argumenter som vi oftest hører hos kunder er at forventninger ikke bliver indfriet. Først laver Changemovers en foranalyse. Derefter fungerer vi som en accelerator i performance improvement processen.

Så der bliver sat delmål og mål som er opnåelige. I processen arbejder vi med personlige samtaler hvor behov afdækkes og hvor forventningsafstemningen er naturlige bestanddele.

Der følges op på processen med sparring, coaching, mentoring og konkret rådgivning.

Gevinster ved Performance Management

 • Identifikation af de vigtigste indsatsområder

 • MUST WIN BATTLES

 • Ledergruppe alignment

 • KPI identifikation

 • Strategisk fokus

 • Konkrete resultater

 • Ændret adfærd

 • Større markedsandele

 • Udnyttelse af organisationens unikhed

 • Større medarbejder engagement

 • Arbejdsglæde og motivation

Processen inspirerer til engagement og derved bedre individuelle og team præstationer.

Men det forudsætter at de rigtige kompetencer er tilstede, at der følges op, at der gives feedback

og at der anerkendes og belønnes.

Nå jeres mål

Kontakt for info

Adresse

Normansvej 1

8920 Randers

50 44 48 23

rhu@changemovers.com

Udfører opgaver i Danmark og for danske selskabers datterselskaber i udlandet.

50 44 48 23

rhu@changemovers.com