Strategi proces skaber vækst

Tanker om strategi

Alle har travlt. Så jeg kan godt forstå at det kan være svært at finde balancen mellem den daglige drift og den visionære og langtidsorienterede strategi. At fokus er på den korte bane, kan der være mange grunde til. Men der er risici ved kun at være fokuseret på driften.

Det er vigtigt at arbejde med strategi af en lang række grunde:

-         En gennemtænkt strategi sikrer at virksomheden bevæger sig

-         At der er tænkt over potentiale

-         At der er truffet valg om produkter, marked og virksomhedens medarbejdere

Det giver ro og sikkerhed, når omverdenen ændrer sig. Det kan være nye IT muligheder, ny konkurrencesituation, ændring i kunders præferencer. En velgennemført strategi plan indeholder valg, fravalg og diskussion om scenarier. Strategi og strategiplan sikrer, at alle kender virksomhedens ambitioner.  

 

Strategiplaner som jeg faciliterer indeholder bl.a. beskrivelser af:

Nutid:             Hvordan er de interne faktorer (Kompetencer, produkter, salget, præferencer, struktur       og workflow) 

                          Hvordan er de eksterne faktorer (Kunder, relationer, produkter, marked, branche)

Derefter prioriteres valg og fravalg. Og der ses på hvilke forandringsbehov der skal implementeres.  

Fremtid:         Her formuleres (eller genbesøges) virksomhedens:

                          (Vision, Mission, Værdier, ligesom Verdensmål indarbejdes)  

Action:           I actionfasen beskrives: 

                         (Must-win battles, samt tidsplan og aktiviteter der skal til for at nå målet)

Resultat:         Strategiprocessen munder ud i en strategirapport på 50-60 sider, samt et executive summary på 5 sider med handlingsplan 

Processen varer i alt 3 for virksomheden. (kan opdeles i halve dage)

Udbytte: Strategi og roadmap for virksomheden.
Virksomheder jeg har udarbejdet/faciliteret strategi processer for oplever vækst.

 

Kontakt for vækst hos jer

René Husum

rhu@changemovers.com

50 44 48 23