Strategi

Artikel fra Erhvervshus Midtjylland. 

Frisenette ApS fik tilskud fra Erhvervshus Midtjylland til: Eksportvækst, strategi udvikling, organisationsudvikling og direktør sparring. 

Resultat efter 4 mdr: 3 fuldtidsansatte, eksport til Sverige, Strategi plan 2021-2024


https://erhvervshusmidtjylland.dk/cases_frisenette


Flere og flere pipetter, filtre og andet laboratorieudstyr bliver sendt fra Frisenette på Mols til virksomheder og forskningsinstitutioner. Virksomheden, som blev startet i 1931 og har 14 medarbejdere, er i fremgang og har fået et nyt agentur i Danmark, Sverige og Nordatlanten.

Derfor var der brug for en ny strategi for salg- og marketing på de nye markeder. Vejledning fra Erhvervshus Midtjylland fik hurtigt afdækket potentialet, og virksomhedskonsulent Carsten Pedersen sørgede for medfinansiering af Changemovers som ekstern konsulent.

”Det var en fin syretest af vores planer. Medfinansieringen fra Erhvervshuset har betydet, at vi er gået hurtigere i gang. Og allerede kan se en effekt her to måneder inde i det fire måneder lange forløb,” siger direktør og ejer Henrik Fjeldgaard.

Muligheden for at købe ekstern rådgivning har skubbet processen fremad. Direktørens tid var allerede fuldt besat, så det var nødvendigt at få kræfter ind udefra for at kunne rykke hurtigt.

I oktober 2020 tog den eksterne rådgiver fat, og allerede efter et par måneder var den nye markedsførings-strategi for markederne i Nordatlanten på plads. Målet er, at eksporten vokser, og Frisenette bliver totalleverandør indenfor laboratorieudstyr.

Virksomheden har vurderet, hvilke kompetencer, der er brug for, for at kunne føre strategien ud i livet. Og der er skabt nye arbejdspladser til akademiske medarbejdere. 2-3 nye ansatte er på vej.

Webshoppen er også ved at blive pudset af, for Frisenette har fået rådgivning om E-handel. Antallet af varenumre på webshoppen indenfor laboratorudstyr og kemikalier stiger med 40.000 på grund af det nye forretningsområde.

Fremover målrettes webshoppen til den enkelte kunde, afhængig af om kunden er f.eks. forskningsleder eller kemiker, og sælgerne bliver klædt bedre på til at betjene de nye kunder.

Læs mere om Frisenette her

Frisenette er fra Syddjurs Kommune