Logo
Kontakt
Logo
Kontakt

Asssessments

Changemovers er certificeret i verdens førende ledelse/salg/performance assessments og analyser fra: Towers Willis Watson, E-Stimate, CFL, Wiley, HR Solutions og Talent Unlimited.

Assessments, personprofiler og 360 graders undersøgelser er med til at danne baggrund og indsigt for forløb.

Big Five

Lederrapport med dybde og indsigt.

✔️ Succes faktorer

✔️ Adfærd under pres

✔️ Grit (interesse/vedholdenhed for langsigtede mål

✔️ Resilience:: Sårbarhed, håndtering af modgang og stresshåndtering.

✔️ Lære mere om dine styrker og mørke sider

✔️ Resultater – personlighedstræk og præstation

Teamprofil

Jeg er Gold Certified af E-stimate. Dvs. master niveau i forståelse og tilbagemelding.

TT38 er en talentprofil.

✔️ Styrker

✔️ Stress

✔️ Drive

✔️ Motivation

✔️ Adfærd

✔️ Ledelsestalent

✔️ Salgstalent

Teamprofil over teammedlemmernes profiler, samspil, udvikling, potentiale etc.

Jeg er certificeret af Talents Unlimited.

Five Behaviors of a Cohesive Team

Team profil baseret på Patrick Lencioni´s bog.

✔️ Tillid

✔️ Konflikt

✔️ Accountability

✔️ Commitment

✔️ Resultater

✔️ Resultater – personlighedstræk og præstation

Meget stærk til afdækning af team performance, samt

indsatsområder. Indeholder personprofiler og samlet

team oversigt.

Jeg er certificeret af Wiley International.

Salgskompetence assessment

Udvikling af salgsfærdigheder for sælgere og salgschefer

✔️ Indsigt i egne salgskompetencer

✔️ Udvikle strategier for at forbedre salgsresultater

✔️ Forstå, hvordan kompetencerne påvirker salgsresultaterne

✔️ Tilpasse salgsstil

✔️ Lære mere om dine styrker og mørke sider

✔️ Resultater – personlighedstræk og præstation

✔️ Sælgerens og salgschefens mindset

De 18 salgskompetencer

✔️ Aktiv lytning

✔️ Ambition og initiativer

✔️ Rapportering

✔️ Konkurrence evne

✔️ Kontrol over salgsprocessen

✔️ Håndtering af fejl og reklamationer

✔️ Følelsesmæssig objektivitet

✔️ Målrettethed fokus

✔️ Indvendingshåndtering

✔️ Økonomisk argumentation

✔️ Delaccepter

✔️Præsentationer

✔️ Procesorientering

✔️ Efterforskning

✔️ Kvalifikation

✔️ Effektive problememløsning

✔️ Planlægning

Jeg er certificeret af HR-Solutions.

Leadership Impact og Leadership Risk

Leadership Impact

afdækker en leders styrker og opmærksomhedspunkter Rapporten viser :

✔️ Lederens effekt på personale

✔️ Identificere lederpotentiale

✔️ Coaching og udvikling af personale

✔️ Ledergruppeudvikling med en samlet oversigt over lederteamets impact, styrker og udviklingsområder

✔️ Lære mere om dine styrker og mørke sider

✔️ Resultater – personlighedstræk og præstation

Leadership Risk

identificerer potentielle risici ved din ledelsesmæssige adfærd og sætter fokus på hvordan det bedst håndteres, udvikles og bruges ift. den indvirkning det har på ansatte, organisationen og virksomhedskulturen.

Rapporten fremhæver lederens to største potentielle risikoområder og deres utilsigtede negative konsekvenser. Der gives praktiske råd om de positive og negative konsekvenser af adfærd, og hvordan potentielle risici kan begrænses.

✔️ Lederens styrker og opmærksomhedspunkter

✔️ Lederens effekt på personale

✔️ Identificere ledelsespotentiale

✔️ Coaching og udvikling af ledere

✔️ Ledergruppe udvikling med en samlet oversigt over teamets ledelsesmæssige impact,

styrker og udviklingsområder

Jeg er certificeret af Saville Consulting (Willis Towers Watson)

360

360 graders undersøgelse

Feedback måling baseret på adfærd, effekt og kompetencer

✔️ Medarbejder- og lederfeedback

✔️ Afdækning af styrker og svagheder

✔️ Udviklingspotentiale

✔️ Styrke samarbejdsrelationer

✔️ Effektmåling

✔️ Performance

Alle Changemovers 360 graders undersøgelser special tilrettes personen og virksomheden.

Interpersonal

Niveauet over DiSC med flere detaljer og nuancer.

En interpersonal profil måler på:

Røde facetter

1) Selv-fokus - Fokus på personlige resultater, taktisk, forfølger egne mål.

2) Handlekraft - Fokus på sagen, at skabe resultater, forfølger gruppens mål.

Gule facetter

3) Udadvendt - Fokus på at skabe nye kontakter, udadvendthed, oplevelser.

4) Nytænkende - Fokus på ideer, at bryde grænser ned og at skabe nyt.

Grønne facetter

5) Fokus på andre - Fokus på fællesskab, at bidrage til det fælles, fokus på gruppen.

6) Følelsesorienteret - Fokus på følelser - egne og andres, forsigtig og afventende.

Blå facetter

7) Reserveret - Afdæmpet, stille, eftertænksom, korrekt overfor andre, indadvendt.

8) Kontrolleret - Fokus på kompetence, formel, systematik, præcision og detalje.

Interpersonal rapporten indeholder:

✔️ Personlig adfærdsanalyse

✔️ Adfærdstendenser

✔️ Arbejdsstil

✔️ Motivation og demotivation

✔️ Kommunikationsstil

✔️ Lederstil

✔️ Ledelse af personen

✔️ Salgsadfærd

✔️ Tidsstyring og effektivitet

✔️ Innovation og udvikling

✔️ Grit & Resilience

Interpersonal Teamprofil indeholder: Teamfokusområder, individuel impact på teamet, teamudvikling.

Jeg er Gold Certified af E-stimate. Dvs. master niveau i forståelse og tilbagemelding.

Udfører opgaver i Danmark og for danske selskabers datterselskaber i udlandet.

50 44 48 23

rhu@changemovers.com